متعلقات دستگاه PT878GC

  • یک جفت سنسور Clamp on
  • سنسور ضخامت سنج
  • کیف صنعتی مخصوص
  • متر
  • گریس
×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×