قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

سنسور دما و رطوبت هواشناسی یکی دیگر از پارامتر سنج های هواشناسی می باشد که میزان دما و رطوبت هوا را به صورت سیگنال الکتریکی به دستگاه های لاگر یا هواشناسی انتقال می دهد.

ای سنسور ها معمولا با خروجی

  • RS485
  • 4 الی 20 میلی آمپر

موجود هستند .

دور تا درو این سنسور ها شیلدی قرار دارد تا هسته سنجش سنسور را از امواج رادیویی محفوظ بدارد.

×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×