کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق یک فرآیند است که با استفاده از طرح‌ریزی و اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، تهیه و تضمین دقت، دستاوردها و قابلیت‌های مورد انتظار تجهیزات اندازه‌گیری را فراهم می‌کند. هدف اصلی کالیبره، تعیین دقت و صحت اندازه‌گیری تجهیزات ابزار دقیق است.

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق چگونه است

نوع کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز بستگی به نوع تجهیزات ابزار دقیق و استانداردهای مربوطه دارد. در زیر به برخی از انواع کالیبره معمول در تجهیزات ابزار دقیق اشاره می‌کنم:

کالیبره الکتریکی

نوع الکتریکی برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مانند مولتی‌مترها، آمپرمترها، ولت‌مترها، فرکانس‌سنج‌ها، اسیلوسکوپ‌ها و سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی استفاده می‌شود. در این نوع ، اندازه‌گیری و تنظیم دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های الکتریکی صورت می‌گیرد.

مراحل کالیبره الکتریکی عموماً شامل موارد زیر است:

 • تهیه استانداردها: برای نوع الکتریکی، استانداردهای معتبری که دارای دقت و صحت مورد نیاز هستند، باید تهیه شوند. این استانداردها می‌توانند شامل منابع ولتاژ و جریان، مقاومت‌های دقیق، فرکانس‌های معتبر و سایر وسایل اندازه‌گیری الکتریکی باشند.
 • آماده‌سازی دستگاه: قبل از انجام این کار، دستگاه اندازه‌گیری باید بررسی و آماده‌سازی شود. این شامل تمیز کردن دستگاه، بررسی وضعیت سوکت‌ها و اتصالات، و اعمال تنظیمات و پارامترهای مورد نیاز است.
 • انجام این عمل: در این مرحله، دستگاه اندازه‌گیری با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های الکتریکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقادیر اندازه‌گیری توسط دستگاه مورد نظر و استانداردها مقایسه شده و اعمال تنظیمات و تنظیمات لازم برای تطبیق دستگاه با استانداردها صورت می‌گیرد.
 • صدور گواهی: پس از انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ، گواهی صادر می‌شود که حاکی از این است که دستگاه مورد نظر در محدوده دقت و صحت مورد نیاز قرار دارد. این گواهی شامل جزئیات، نتایج اندازه‌گیری و هر گونه تنظیمات و تغییرات اعمال شده به دستگاه است.
 • نگهداری و بررسی دوره‌ای: پس از این عمل، دستگاه باید به طور منظم نگهداری شود و بررسی دوره‌ای برای اطمینان از صحت و قابلیت اعتماد آن انجام شود.

مهمترین دلیل برای انجام کالیبره الکتریکی، اطمینان حاصل کردن از دقت و صحت اندازه‌گیری تجهیزات الکتریکی است. با عبور زمان و استفاده مکرر، دقت تجهیزات ممکن است تغییر کند و از دقت مورد نیاز خارج شود. به علاوه، عوامل مختلفی مانند شرایط محیطی، اشتباهات انسانی و خرابی‌های سیستمی نیز می‌توانند تأثیرات منفی بر دقت تجهیزات داشته باشند. با انجام کالیبراسیون ابزار دقیق منظم، دقت تجهیزات حفظ می‌شود و صحت اندازه‌گیری‌ها تضمین می‌شود.

معمولاً نوع الکتریکی توسط آزمایشگاه‌های معتبر و مجاز انجام می‌شود. این آزمایشگاه‌ها معمولاً دارای تجهیزات و استانداردهای خاصی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانند تجهیزات الکتریکی را کالیبره کنند. همچنین، استانداردهای معتبری برای الکتریکی توسط سازمان‌ها و استانداردسازی‌های مختلف، مانند سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) و سازمان ملی استاندارد و فناوری (NIST) تعریف شده‌اند.

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون ابزار دقیق مکانیکی

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مکانیکی به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های مکانیکی، اندازه‌گیری و تنظیم دقت و صحت تجهیزات و وسایل مکانیکی را بررسی می‌کند. این نوع عموماً برای دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار، نیرو، جرم، طول، زاویه و سایر ویژگی‌های مکانیکی استفاده می‌شود.

مراحل کالیبره مکانیکی عموماً شامل موارد زیر است:

 • تهیه استانداردها: برای نوع مکانیکی، استانداردهای معتبری که دارای دقت و صحت مورد نیاز هستند، باید تهیه شوند. این استانداردها می‌توانند شامل دستگاه‌های بررسی فشار، نیروسنج‌ها، اتومبیل‌های کنترلی و سایر وسایل اندازه‌گیری مکانیکی باشند.
 • آماده‌سازی دستگاه: قبل از انجام، دستگاه اندازه‌گیری باید بررسی و آماده‌سازی شود. این شامل تمیز کردن دستگاه، بررسی وضعیت اتصالات و قطعات مکانیکی، و اعمال تنظیمات و پارامترهای مورد نیاز است.
 • انجام کالیبراسیون: در این مرحله، دستگاه اندازه‌گیری با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های مکانیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقادیر اندازه‌گیری توسط دستگاه مورد نظر و استانداردها مقایسه شده و اعمال تنظیمات لازم برای تطبیق دستگاه با استانداردها صورت می‌گیرد.
 • صدور گواهی: پس از انجام، گواهی صادر می‌شود که حاکی از این است که دستگاه مورد نظر در محدوده دقت و صحت مورد نیاز قرار دارد. این گواهی شامل جزئیات، نتایج اندازه‌گیری و هر گونه تنظیمات و تغییرات اعمال شده به دستگاه است.
 • نگهداری و بررسی دوره‌ای: پس از آن، دستگاه باید به طور منظم نگهداری و بررسی دوره‌ای برای اطمینان از از حفظ دقت و صحت آن. این شامل تعویض قطعات فرسوده، تنظیمات مجدد و بررسی عملکرد دستگاه است.

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مکانیکی بسیار مهم است زیرا اندازه‌گیری دقیق و صحیح ویژگی‌های مکانیکی در بسیاری از صنایع و بخش‌های علمی و فنی بسیار اساسی است. به عنوان مثال، در صنایع خودروسازی، هوافضا، الکترونیک، پزشکی و سایر صنایع، دستگاه‌ها و وسایلی که بر مبنای اندازه‌گیری مکانیکی عمل می‌کنند، باید دارای دقت و صحت بالا باشند تا اطمینان حاصل شود که محصولات و فرآیندها به درستی عمل می‌کنند و مشکلاتی را در آینده ایجاد نمی‌کنند.

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق حرارتی

کالیبراسیون ابزار دقیق حرارتی به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های حرارتی، اندازه‌گیری و تنظیم دقت و صحت دستگاه‌ها و وسایل حرارتی را بررسی می‌کند. در این نوع، معمولاً دستگاه‌ها و وسایل مورد بررسی شامل ترمومترها، ترموکوپل‌ها، پیرومترها و سایر سنسورها و دستگاه‌های اندازه‌گیری دما هستند.

مراحل حرارتی عموماً شامل موارد زیر است:

 • تهیه استانداردها: برای نوع حرارتی، استانداردهای معتبری که دارای دقت و صحت مورد نیاز هستند، باید تهیه شوند. این استانداردها می‌توانند شامل دستگاه‌های حرارتی، ترموکوپل‌ها با دقت شناخته شده، ترمومترهای مرجع یا منابع حرارتی با دقت و قابلیت تنظیم دما باشند.
 • آماده‌سازی دستگاه: قبل از انجام، دستگاه حرارتی باید بررسی و آماده‌سازی شود. این ممکن است شامل تمیز کردن دستگاه، بررسی وضعیت سنسورها و قطعات حرارتی، اعمال تنظیمات و پارامترهای مورد نیاز و استعلام از دستگاه در محدوده دما باشد.
 • انجام کالیبراسیون: در این مرحله، دستگاه حرارتی با استفاده از استانداردها و دستگاه‌های حرارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقادیر اندازه‌گیری توسط دستگاه مورد نظر و استانداردها مقایسه شده و اعمال تنظیمات و تنظیمات لازم برای تطبیق دستگاه با استانداردها صورت می‌گیرد. این ممکن است شامل تنظیم دما، اعمال تعویضی در سنسورها یا تنظیمات دستگاه باشد.
 • صدور گواهی: پس از انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، گواهی صادر می‌شود که حاکی از این است که دستگاه مورد نظر در محدوده دقت و صحت مورد نیاز قرار دارد. این گواهی شامل جزئیات، نتایج اندازه‌گیری و همچنین تاریخ و نام فردی که کالیبراسیون را انجام داده است.

کالیبراسیون ابزار دقیق شیمیایی

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق شیمیایی به فرآیندی اشاره دارد که در آن دستگاه‌ها و وسایل شیمیایی که برای اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، یا سایر فعالیت‌های شیمیایی استفاده می‌شوند، مورد ارزیابی و تنظیم دقت قرار می‌گیرند. هدف اصلی این نوع، تضمین دقت و صحت نتایج آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌های شیمیایی است.

مراحل این نوع کالیبره شیمیایی عموماً شامل موارد زیر است:

 • استانداردها: استفاده از استانداردهای شیمیایی با دقت شناخته شده بسیار مهم است. استانداردها می‌توانند شامل محلول‌های استاندارد، ترازوها، مواد مرجع و دستگاه‌های اندازه‌گیری با دقت و شرایط مشخص باشند.
 • آماده‌سازی دستگاه‌ها: قبل از انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ، دستگاه‌ها و وسایل شیمیایی باید بررسی و آماده‌سازی شوند. این شامل تمیز کردن و عیب‌یابی دستگاه‌ها، بررسی وضعیت سنسورها، تعویض قطعات مصرفی، تنظیم پارامترها و استعلام از دستگاه در محدوده اندازه‌گیری مورد نظر است.
 • انجام کالیبراسیون: در این مرحله، دستگاه یا وسیله شیمیایی با استفاده از استانداردها و روش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های حاصل از دستگاه مورد نظر با استانداردها مقایسه می‌شود و نیازمندی‌های تنظیمات و تنظیمات لازم برای تطبیق دستگاه با استانداردها اعمال می‌شود.
 • گواهی: پس از انجام، گواهی صادر می‌شود. این گواهی شامل جزئیات، نتایج اندازه‌گیری، تاریخ و نام فردی که کالیبراسیون را انجام داده است. این گواهی نشان می‌دهد که دستگاه شیمیایی در محدوده دقت و صحت مورد نیاز قرار دارد.

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق فیزیکی

نوع فیزیکی به مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن دستگاه‌ها و وسایل فیزیکی که برای اندازه‌گیری، آزمایش یا کنترل پارامترهای فیزیکی استفاده می‌شوند، مورد ارزیابی و تنظیم دقت قرار می‌گیرند. هدف اصلی فیزیکی، اطمینان از دقت و صحت نتایج اندازه‌گیری و عملکرد صحیح دستگاه‌ها است.

برخی از مثال‌های فیزیکی شامل موارد زیر می‌شوند:

 • اندازه‌گیری وکالیبره دما: در این نوع کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ، دستگاه‌های اندازه‌گیری دما مانند ترمومترها، ترموکوپل‌ها و ترمواستات‌ها با استفاده از استانداردها و روش‌ها، تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی دقت و صحت اندازه‌گیری در محدوده دمایی مورد استفاده است.
 • اندازه‌گیری و کالیبراسیون فشار: در این نوع، دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار مانند مانومترها، فشارسنج‌ها و ترانسمیترهای فشار با استفاده از استانداردها و روش‌ها، تنظیم و تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی دقت و صحت اندازه‌گیری در محدوده فشاری مورد استفاده است.
 • اندازه‌گیری و کالیبره جریان: در این نوع، دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان مانند کالیبراسیون فلومترها، سنسورهای جریان و کالیبراتورهای جریان با استفاده از استانداردها و روش‌ها، تنظیم و تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی دقت و صحت اندازه‌گیری در محدوده جریانی مورد استفاده است.
 • اندازه‌گیری و کالیبراسیون ولتاژ و جریان الکتریکی: در این نوع، دستگاه‌های اندازه‌گیری ولتاژ و جریان الکتریکی مانند مولتی‌مترها، آمپرمترها و کالیبراتورهای الکتریکی با استفاده از استانداردها و روش‌ها، تنظیم و تنظیم می‌شوند. این نوع کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق شامل بررسی دقت و صحت اندازه‌گیری ولتاژ و جریان الکتریکی در محدوده مورد استفاده می‌شود.
 • اندازه‌گیری و کالیبره انرژی: این نوع کالیبراسیون ابزار دقیق شامل دستگاه‌های اندازه‌گیری انرژی مانند کالری‌مترها و محاسبه‌گرهای انرژی است. در این نوع، دقت و صحت اندازه‌گیری انرژی بررسی و تنظیم می‌شود.

مراحل کالیبراسیون فیزیکی عموماً شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

 • تعیین استانداردها: استفاده از استانداردهای دقیق و قابل اعتماد برای اندازه‌گیری بسیار مهم است. استانداردها می‌توانند شامل تجهیزات ارجاع، استانداردهای فیزیکی، نمونه‌های مرجع و دستگاه‌های مرجع با دقت و شرایط مشخص باشند.
 • آماده‌سازی دستگاه‌ها: قبل از انجام، دستگاه‌ها و وسایل فیزیکی باید بررسی و آماده‌سازی شوند. این شامل تمیز کردن دستگاه‌ها، عیب‌یابی، تعویض قطعات مصرفی، تنظیم پارامترها و بررسی دستگاه در محدوده اندازه‌گیری مورد نظر است.
 • انجام: در این مرحله، دستگاه یا وسیله‌ی فیزیکی با استفاده از استانداردها و روش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های حاصل از دستگاه با استانداردها مقایسه می‌شوند و نیازمندی‌های تنظیمات و تنظیمات لازم برای تطبیق دستگاه با استانداردها اعمال می‌شود.
 • گواهی: پس از انجام، گواهی صادر می‌شود. این گواهی شامل جزئیات، نتایج اندازه‌گیری، تاریخ و نام فردی که کالیبراسیون را انجام داده است. گواهی نشان می‌دهد که دستگاه فیزیکی در محدوده دقت و صحت مورد نیاز قرار دارد.

کالیبراسیون زمانی

این نوع کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق برای تجهیزات اندازه‌گیری زمانی مانند ساعت‌ها، تایمرها و دستگاه‌های زمان‌سنجی استفاده می‌شود. در این نوع، تنظیم و تطبیق دستگاه‌ها با استانداردهای زمانی انجام می‌شود.

همچنین، برای هر نوع تجهیزات ابزار دقیق، ممکن است استانداردها و روش‌های کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق خاصی وجود داشته باشد که باید با توجه به نیازها و مشخصات دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، کالیبره معمولاً توسط نیروهای ماهر و متخصص در این حوزه انجام می‌شود و می‌تواند در آزمایشگاه‌های معتبر یا تأسیسات کالیبراسیون انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×