سد ژاوه کردستان
سد ژاوه کردستان

ایستگاه هواشناسی سد ژاوه کردستان

 • تاریخ پروژه: ۱۶ دی ۱۳۹۹
 • مدت زمان تحویل: ۲ روز کاری
 • کاربرد: دریافت پارامتر های هواشناسی محلی
 • محل نصب: سنندج – کردستان
 • خدمات پس از فروش: دارد

توضیحات:

ایستگاه هواشناسی دارای سنسور های:

 • سرعت باد
 • جهت باد
 • دما و رطوبت هوا
 • سطل باران سنج
 • دیتالاگر با نرم افزار تحت وب
سد ژاوه کردستان
سد ژاوه کردستان

ایستگاه هواشناسی پتروشیمی زاگرس

 • تاریخ پروژه: ۱۶ دی ۱۳۹۹
 • مدت زمان تحویل: ۲ روز کاری
 • کاربرد: دریافت پارامتر های هواشناسی محلی
 • محل نصب: سنندج – کردستان
 • خدمات پس از فروش: دارد

توضیحات:

ایستگاه هواشناسی دارای سنسور های:

 • سرعت باد
 • جهت باد
 • دما و رطوبت هوا
 • سطل باران سنج
 • دیتالاگر با نرم افزار تحت وب