در ایستگاه هواشناسی چه چیزهایی اندازه‌گیری می‌شود

در ایستگاه هواشناسی چه چیزهایی اندازه گیری می‌شود

در ایستگاه هواشناسی چه چیزهایی اندازه گیری می شود ؟ سوالی که در این محتوا به آن پاسخ خواهیم داد.

در ایستگاه هواشناسی چه چیزهایی اندازه گیری می شود

در ایستگاه هواشناسی، معمولاً اندازه‌گیری‌های مختلفی انجام می‌شود تا اطلاعات مربوط به شرایط هوا و اقلیم جمع‌آوری شود. برخی از این اندازه‌گیری‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

پارامترهای ایستگاه هواشناسی

دما

دما مهمترین پارامتری است که توسط ایستگاه هواشناسی اندازه گیری می‌شود. اندازه‌گیری دما در ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از ترمومترها انجام می‌شود. ترمومترها می‌توانند به صورت الکتریکی یا مکانیکی  باشند و برای اندازه‌گیری دما از اصول مختلفی استفاده می‌کنند.

ترمومترهای مکانیکی معمولاً شامل پرتابل‌ها و ترموگراف‌ها هستند. پرتابل‌ها ترمومترهای سنتی با قابلیت حرکت برای اندازه‌گیری دما در مکان‌های مختلف هستند. ترموگراف‌ها، ترمومترهایی هستند که قادرند تغییرات دما را به صورت زمانی ثبت کنند.

ترمومترهای الکتریکی شامل ترمومترهای رزیستانسی، ترمومترهای ترموکوپل و ترمومترهای ترمیستوری هستند. ترمومترهای رزیستانسی تغییرات مقاومت الکتریکی یک ماده را با تغییر دما اندازه‌گیری می‌کنند. ترمومترهای ترموکوپل از تفاوت ولتاژهای ایجاد شده در دو مفتول مختلف با دمای متفاوت استفاده می‌کنند. ترمومترهای ترمیستوری، تغییرات مقاومت الکتریکی یک ترمیستور را با تغییر دما اندازه‌گیری می‌کنند.

در انواع ایستگاه هواشناسی، دما به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخصی اندازه‌گیری می‌شود. این اطلاعات برای تحلیل و پیش‌بینی هواشناسی، برآورد اقلیم و بررسی تغییرات دمایی به کار می‌روند.

رطوبت

رطوبت هوا نشان‌دهنده میزان بخار آب موجود در هوا است. اندازه‌گیری رطوبت هوا در ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از دستگاهی به نام هیدرومتر انجام می‌شود. هیدرومترها برای اندازه‌گیری میزان رطوبت نسبی هوا استفاده می‌شوند.

هیدرومترها معمولاً از اصولی استفاده می‌کنند که تغییراتی در برخی ویژگی‌های ماده، مانند مقاومت الکتریکی، ظاهر ماده و غیره، را با تغییرات رطوبت نسبی هوا مرتبط می‌کنند.

دو نوع هیدرومتر رایج وجود دارد: هیدرومترهای مکانیکی و هیدرومترهای الکتریکی. در هیدرومترهای مکانیکی، تغییراتی در انقباض و اتساع یک جعبه یا مواد جاذب رطوبت با تغییر رطوبت نسبی هوا اندازه‌گیری می‌شود. در هیدرومترهای الکتریکی، تغییرات مقاومت الکتریکی یا خواص دیگری از مواد الکتریکی با تغییر رطوبت نسبی هوا مرتبط است.

هیدرومترها به صورت استاندارد شده و با اصول دقیقی کالیبره می‌شوند. سپس، این واحدهای کالیبره شده در ایستگاه‌های هواشناسی نصب می‌شوند و رطوبت هوا را به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخصی اندازه‌گیری می‌کنند. اندازه‌گیری رطوبت هوا برای تحلیل هواشناسی، پیش‌بینی آب و هوا، مطالعه تغییرات اقلیمی و انجام تحقیقات علمی مرتبط با هواشناسی مهم است.

فشار هوا

فشار هوا نشان می‌دهد که هوا به چه میزان فشرده شده است. اندازه‌گیری فشار هوا در ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از دستگاهی به نام بارومتر انجام می‌شود. بارومترها برای اندازه‌گیری فشار جوی استفاده می‌شوند.

دو نوع اصلی بارومتر وجود دارد: بارومترهای جیوه‌ای و بارومترهای آنروید. در بارومترهای جیوه‌ای، ارتفاع ستون جیوه که به صورت مایع در یک لوله واقع شده است، تغییر می‌کند و با توجه به این تغییر، فشار هوا قابل اندازه‌گیری است. در بارومترهای آنروید، تغییرات انقباض و اتساع یک جعبه هوا با فشار هوا اندازه‌گیری می‌شود.

بارومترها معمولاً به صورت استاندارد شده و با اصول دقیقی کالیبره می‌شوند. این واحدهای کالیبره شده سپس در ایستگاه‌های هواشناسی نصب می‌شوند و فشار هوا را به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخصی اندازه‌گیری می‌کنند. اندازه‌گیری فشار هوا مهم برای پیش‌بینی هواشناسی، تحلیل اقلیمی، بررسی جریانات جوی و انجام مطالعات علمی در زمینه هواشناسی است.

سرعت و جهت باد

اندازه‌گیری سرعت و جهت باد با استفاده از آنمومترها صورت می‌گیرد.  اندازه‌گیری سرعت و جهت باد در ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از دستگاهی به نام آنمومتر انجام می‌شود. این دستگاه یک سنجش‌گر هواشناسی است که قادر به اندازه‌گیری سرعت و جهت باد می‌باشد.

بعضی از آنمومترها از تکنولوژی الکترونیکی برای اندازه‌گیری سرعت و جهت باد استفاده می‌کنند. در این حالت، سنسورهای الکترونیکی سرعت و جهت باد را اندازه‌گیری کرده و نتایج را در یک صفحه نمایش نشان می‌دهند.

نتایج اندازه‌گیری سرعت و جهت باد در ایستگاه‌های هواشناسی به صورت منظم ثبت و گزارش می‌شوند. این اطلاعات مهم برای پیش‌بینی هواشناسی، تحلیل جریانات هوایی، بررسی تغییرات آب و هوا و انجام مطالعات علمی مرتبط با هواشناسی است.

پارامترهای ایستگاه هواشناسی

بارندگی

میزان بارش باران یا برف نیز اندازه گیری می‌شود. دستگاهی که برای اندازه‌گیری بارندگی استفاده می‌شود، به عنوان باران‌سنج شناخته می‌شود. باران‌سنج‌ها برای اندازه‌گیری مقدار باران سقوطی در یک منطقه استفاده می‌شوند.

یک باران‌سنج ساده معمولاً شامل یک بشکه باز است که آب باران درون آن سقوط می‌کند. بشکه باز با ابعاد و حجم مشخصی طراحی شده است تا بتواند به دقت باران را اندازه‌گیری کند. بشکه باز معمولاً دارای یک لوله خروجی است که از طریق آن آب باران به بیرون جاری می‌شود.

دستگاه‌های باران‌سنج پیشرفته‌تر نیز وجود دارند که توانایی اندازه‌گیری دقیق‌تر و خودکارتر را دارند. برخی از این دستگاه‌ها شامل سنسورها و الکترونیک است که مقدار باران را به‌طور خودکار اندازه‌گیری و ثبت می‌کنند.

نتایج اندازه‌گیری بارندگی توسط باران‌سنج‌ها معمولاً به صورت زمانی گزارش می‌شوند، مانند مقدار باران در یک بازه زمانی خاص مانند یک ساعت یا یک روز. این اطلاعات برای پیش‌بینی هواشناسی، مطالعه الگوی بارش، مدیریت منابع آب و انجام تحقیقات مرتبط با باران و هواشناسی بسیار اهمیت دارند.

ترکیبات شیمیایی هوا

برخی ایستگاه‌های هواشناسی، ترکیبات شیمیایی هوا را نیز اندازه گیری می کنند. مثلاً غلظت گازهایی مانند دی اکسید کربن (CO2)، اکسید نیتروژن (NOx) و آلاینده‌های دیگر را ممکن است اندازه‌گیری کنند.

اندازه‌گیری ترکیب شیمیایی هوا در ایستگاه‌های هواشناسی از طریق دستگاه‌های آنالیز شیمیایی انجام می‌شود. این دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری مقادیر مختلفی از ترکیبات شیمیایی هوا مانند اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، آلاینده‌های آلی و غیره استفاده می‌شوند.

نتایج اندازه‌گیری ترکیب شیمیایی هوا عموماً به صورت نمودارها، جداول و گزارش‌های مربوطه ثبت و گزارش می‌شوند. این اطلاعات مهم برای مطالعه کیفیت هوا، بررسی آلودگی هوا، ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و انجام تحقیقات علمی مرتبط با شیمی هوا می‌باشد.

تابش خورشید

اندازه‌گیری تابش خورشید در ایستگاه‌های هواشناسی معمولاً با استفاده از دستگاهی به نام پیرانومتر (pyranometer) صورت می‌گیرد. پیرانومتر یک سنسور است که برای اندازه‌گیری شدت تابش خورشیدی استفاده می‌شود.

پیرانومتر‌ها دارای یک سطح حساس با رویه تاریک هستند که قدرت جذب تابش خورشیدی را دارند. زمانی که نور خورشید به سطح حساس پیرانومتر برخورد می‌کند، تابش خورشیدی جذب می‌شود و توسط سنسورهای داخلی پیرانومتر اندازه‌گیری می‌شود. سپس سیگنال‌های اندازه‌گیری شده به صورت الکترونیکی پردازش می‌شوند و مقدار تتابش خورشیدی در واحدی مانند وات بر متر مربع (W/m²) نمایش داده می‌شود.

پیرانومترها معمولاً به صورت استانداردی کالیبره می‌شوند تا دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها را تضمین کنند. آنها به صورت پایدار در ایستگاه‌های هواشناسی نصب می‌شوند و تتابش خورشیدی را به طور مداوم ثبت می‌کنند. این اطلاعات می‌توانند برای مطالعه انرژی خورشیدی، پیش‌بینی هواشناسی، تحلیل تغییرات آب و هوا و سایر تحقیقات مرتبط با تابش خورشیدی استفاده شوند.

پارامترهای ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی و پارامترهای قابل اندازه گیری

علاوه بر موارد گفته شده، ایستگاه‌های هواشناسی ممکن است اندازه‌گیری‌های دیگری مانند ترکیبات آلاینده در آب و خاک، ارتفاع ابرها و غیره نیز انجام دهند. این اندازه‌گیری‌هاممکن است بسته به نیازهای محلی و نوع ایستگاه هواشناسی متفاوت باشد.

شرکت پیشرو سنجش به عنوان راهنمای خرید ایستگاه هواشناسی در کنار شما خواهد بود. با مشخص شدن پارامترهای مورد نیاز خود، قیمت و دیگر موارد را می‌توانید دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×