آموزش نصب فلومتر التراسونیک

نصب فلومتر التراسونیک

نصب فلومتر التراسونیک یکی از دغدغه‌های خریداران این دستگاه است. در این محتوا قصد داریم آموزش نصب فلومتر التراسونیک را قرار دهیم. در ادامه نحوه نصب انواع این تجهیز را توضیح خواهیم داد.

نصب فلومتر التراسونیک

فلومتر التراسونیک گزینه ای مناسب جهت سنجش میزان انواع سیالات می باشند. این دستگاه‌ها از طریق امواج التراسونیک میزان سیالات عبوری از یک محیط بسته یا باز مثل لوله و کانال آب را اندازه گیری می نماید. برای اندازه گیری سیالات در محیط باز مثل رودخانه ها و کانال های رو باز می توان از تجهیزات داپلر کانال باز و پارشال دبی سنج‌ها استفاده می توان نمود.

نحوه نصب فلومتر التراسونیک داپلر کانال باز

نمونه‌های داپلر با استفاده از قانون اثر داپلر که توسط کریستین داپلر دانشمند قرن هجدهم کشف شد عمل می نمایند. اساس کار این دستگاه‌ها مانند عملکرد خفاش در طبیعت است. به طوری که امواج فراصوتی را در مسیری معین به سمت ذرات معلق در سیال ارسال نموده و از نحوه برگشت امواج میزان سرعت آن را تعیین می نمایند.

نصب فلومتر التراسونیک

نکته: توجه داشته باشید که تجهیزات نوع داپلر برای سیالات مایع با ذرات شفافیت پایین، دارای ذرات معلق و یا حباب زیاد مناسب می باشند و در غیر این صورت باید از دبی سنج‌های التراسونیک اختلاف زمانی استفاده نمود. جریان سنج‌های داپلر کانال باز نیز به همین صورت عمل می کنند اما تفاوت آنها با نوع کانال بسته در نحوه قرار گیری و نصب آن هاست.

فلومتر داپلر التراسونیک کانال باز با اندازه گیری ۲ مؤلفه زیر میزان دبی آب را می سنجد:

 • سرعت آب
 • ارتفاع آب

پس از اندازه گیری این دو پارامتر و وارد نمودن مساحت کانال توسط کاربر، فلوسنج میزان دبی را به ما نمایش میدهد. بدیهی است با تغیر میزان سرعت و ارتفاع آب میزان دبی نیز تغییر خواهد نمود. جهت اندازه گیری ارتفاع سنسور ارتفاع سنج در کف کانال باز نصب میگردد و بهتر است این سنسور در انتهای مخزن قرار گیرد.

نصب فلومتر التراسونیک

پس از نصب فلومتر التراسونیک و نصب سنسور در کف کانال باید میزان ارتفاع آب نمایش داده شده در جریان سنج با یک ابزار عمق سنج دقیق کالیبره گردد.

سپس با استفاده از یک زمان سنج و یک شناور میزان سرعت نشان داده شده در جریان سنج را نیز کالیبره می نماییم. برای این کار شناور را در نقطه A قرار می دهیم و آن را در نقطه B بر می داریم. با ثبت زمان رسیدن شناور از نقطه A به نقطه B و میزان مسافت این دو نقطه می توان میزان سرعت را بر اساس متر بر ثانیه محاسبه نمود. پس از نصب صحیح سنسور کابل ارتباطی سنسور با نمایشگر را از مسیری مناسب عبور می دهیم. بهتر است در صورت امکان کابل را از داخل کانال یا ترانک عبور دهیم.

نصب فلومتر التراسونیک

سپس برای نصب فلومتر التراسونیک ، نمایشگر را در تابلو نصب می نماییم و از آن تست مجدد می گیریم. در صورت عدم عملکرد صحیح موارد انجام شده رو مجددا بررسی می نماییم.

آموزش نصب فلومتر التراسونیک

نحوه نصب فلومتر التراسونیک کانال باز پارشال

اولین مرحله در نصب تجهیزات پارشال ایجاد سازه پارشال بر سر راه کانال رو باز است. این سازه می تواند از قبل به صورت آهنی ساخته و به صورت آماده نصب گردد یا با مصالح سیمانی ساخته شود.

نکته: در مواقعی که امکان بستن مسیر سیال در کانال وجود ندارد سازه از پیش ساخته شده تنها گزینه امکان پذیر می باشد. در زیر تصویری از این سازه را مشاهده می فرمایید.

آموزش نصب فلومتر التراسونیک

پس از قرار گیری سازه پارشال در مسیر کانال سنسور ارتفاع سنج پارشال را در محل مشخص شده نصب می نماییم.

نحوه نصب فلومتر التراسونیک

سپس کابل سنسور را تا نمایشگر از محل مناسب عبور داده و نمایشگر را کالیبره می نماییم.

نصب فلومتر التراسونیک کانال بسته

تجهیز نوع التراسونیک کانال بسته جهت اندازه گیری میزان دبی اب در محیط های بسته مانند لوله ها مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار این‌ها سنجش میزان سرعت سیال و سپس محاسبه میزان فلو سیال با استفاده از اندازه سطح مقطع لوله است.

این دستگاه‌ها از نوع کانال بسته به دو دسته زیر تقسیم می گردند:

 • داپلر
 • اختلاف زمانی

جریان سنج داپلر

اساس عملکرد این تجهیزات از نوع داپلر کانال بسته دقیقا همانند داپلر کانال باز می باشد با این تفاوت که در نوع کانال بسته دیگر ارتفاع آب اندازه گیری نمی شود و به جای استفاده از ارتفاع میزان سطح مقطع لوله در نظر گرفته می شود.

نکته: در محاسبات تمامی تجهیز کانال بسته میزان ارتفاع آب ۱۰۰% لحاظ می شود. به این معنی که لوله ها باید همیشه پر باشند. در صورت خالی بودن بخشی از لوله باید از مسیر آب را به صورتی هدایت نمود تا در قسمتی که سنسور نصب می گردد آب در لوله پر شود. یکی از این روش ها U یا شتر گلو می باشد.

نحوه نصب فلومتر التراسونیک

در صورتی که امکان نصب روش U در محل نباشد می توان سنسور ها را در مسیر عمودی لوله نصب نمود.

نصب فلومتر التراسونیک

جهت نصب فلومتر التراسونیک داپلر طبق مراحل زیر عمل می نماییم.

 • محل اتصال سنسور و لوله را با مقداری گیریس می پوشانیم. استفاده از گریس و یا هر ماده مشابهی جهت پر کردن فضای خالی بین لوله و پیزو سنسور و انتقال هرچه بهتر سیگنال های فراصوتی الزامی می باشد.
نصب فلومتر التراسونیک
 • سپس پارامتر های زیر را در نمایشگر وارد می نماییم.
  • نکته : برای نصب فلومتر التراسونیک نحوه وارد نمودن پارامتر ها در دبی سنج‌های مختلف متفاوت است اما می توان با خواندن دفترچه راهنمای هر دستگاهی نحوه وارد نمود پارامتر های اندازه گیری را یاد گرفت. پارامتر هایی که باید در تنظیمات انداره گیری وارد شوند به شرح زیر می باشند:
  • قطر یا محیط خارجی لوله
  • قطر یا محیط خارجی داخلی
  • میزان ذخامت بدنه لوله
  • جنس لوله
  • لاینینگ لوله ( در صورت وجود لاینینگ)
  • نوع سیال
  • دمای سیال
 • پس از وارد نمودن پارامتر های اندازه گیری سنسور را از طریق بست مناسب روی لوله نصب می نماییم.
نصب فلومتر التراسونیک

نصب فلومتر التراسونیک اختلاف زمانی التراسونیک

مدل اختلاف زمانی التراسونیک دارای ۲ سنسور up stream  و down stream  می باشند. نصب این دستگاه‌ها به مراتب پیچیده تر از نوع اثر داپلر است و نیاز به تنظیمات بیشتری دارد. این تجهیزات قابلیت تشخیص فلو برعکس را نیز دارند بنابر این جهت نصب سنسور ها بسیار حائز اهمیت است. جهت نصب فلومتر التراسونیک اختلاف زمانی به روش زیر عمل می نماییم

ابتدا سنسور پارامتر های زیر را در منوی تنظیمات وارد می نماییم.

 • قطر یا محیط خارجی لوله
 • ضخامت لوله
 • جنس لوله
 • ضخامت و جنس لاینینگ لوله
 • نوع سیال
 • دمای سیال
 • روش نصب سنسور ها

پس از نصب و اعمال مشخصات فوق در منوی تنظیمات، دستگاه فاصله مجاز بین دو سنسور (spacing) را در واحد اینچ یا میلی متر به ما نمایش میدهد. در این حالت سنسور up stream  در مسیر حرکت سیال نصب شده و سنسور down stream با فاصله تعیین شده نصب می گردد.

نصب فلومتر التراسونیک

روش نصب سنسور التراسونیک

علاوه بر آموزش نصب فلومتر التراسونیک که در این محتوا عنوان شد، باید بدانیم که سنسور های فلومتر التراسونیک اختلاف زمانی به ۴ روش روی لوله نصب می گردند:

 • روش Z
 • روش V
 • روش N
 • روش W

در روش Z سنسور ها در دو پهلوی لوله نصب می شوند.

نصب فلومتر التراسونیک

در روش V سنسور ها رو به روی هم قرار می گیرند.

نصب فلومتر التراسونیک

روش W همانند روش V می باشد با این تفاوت که سنسور ها از هم فاصله بیشتری دارند.

نصب فلومتر التراسونیک

روش N نیز مانند روش Z است با این تفاوت که سنسور ها در روش N فاصله بیشتری از هم دارند.

پس از نصب صحیح سنسور ها روی لوله به نمایشگر مراجعه نموده و میزان کیفیت سیگنال را مشاهده می نماییم.

مقدار عددی کیفیت نمایش داده شده در هر مدلی متفاوت است، لذا لازم است برای دانستن میزان قابل قبول کیفیت سیگنال به دفترچه راهنما مراجعه نموده و بازه کیفیت قابل قبول سیگنال را بدانیم.

اگر سنسور ها به صورت صحیح روی لوله بسته شوند و مقدار کیفیت سیگنال نمایش داده شده توسط جریان سنج در بازه قابل قبول باشد می توان میزان جریان عبوری را در جریان سنج مشاهده نموده و به آن استناد نمود.

بعد از آموزش نصب فلومتر التراسونیک باید بدانیم که نکات مهم در اندازه گیری فلو در فلومترهای التراسونیک کانال بسته چه مواردی هستند:

 • در صورتی که لوله دارای پوشش عایق یا رنگ می باشد، باید پوشش یا رنگ لوله در محلی که سنسور به لوله متصل می شود برداشته شود.
نصب فلومتر التراسونیک
 • سنسور ها باید کاملا صاف و در یک راستا قرار بگیرند.
 • ممکن است فاصله داده شده تقریبی باشد ، در صورت نیاز با دور یا نزدیک نمودن سنسور ها از هم عدد کیفیت را تا حد امکان بالا ببرید.
 • در صورت بالا بودن دما سطح لوله از دمای کاری سنسور ممکن است سنسور آسیب ببیند در نتیجه بهتر است در لوله ها با دمای بالا از سنسور های دما بالا اضافه شود.
 • قبل از نصب سنسور روی لوله از بازه سایز اندازه گیری سنسور مطمئن شوید. سنسور های التراسونیک دارای بازه سایز لوله می باشند و فقط قابلیت اندازه گیری فلو در لوله های بازه اندازه گیری خود را دارند.

نصب فلومتر التراسونیک و انواع سنسور های فلومتر التراسونیک اختلاف زمانی

 • سنسور clamp on: این سنسور ها روی سطح لوله بسته شده و نیازی به بریدن یا سوراخ کاری بر روی لوله ندارند اما در صورت وجود رنگ یا پوشش بر روی لوله، رنگ و پوشش را باید در قیمت های قرار گیری سنسور بر روی لوله پاک نمود. در فلومتر التراسونیک پرتابل از این نوع سنسور استفاده می‌شود.
 • سنسور insertion: سنسور insertion دقیقا عملکردی مشابه با سنسور clamp on دارد با این تفاوت که برای نصب بر روی لوله نیاز است تا قسمتی از لوله سوراخ شود. این سنسور ها اغلب برای لوله ها با پوشش زیاد یا لوله های چند لایه استفاده می گردند.
 • سنسور های دما بالا: این سنسور ها عملکرد کاملا مشابهی نسبت به سنسور های clamp on یا Insertion دارند با این تفاوت که می توانند دمای بالاتری نسبت به سنسور های دیگر تحمل نمایند.

خرید فلومتر التراسونیک و نصب آن همراه با گارانتی

شرکت پیشرو سنجش دبی سنج التراسونیک و دیگر تجهیزات را در انواع مختلف به سفارش شما تولید و تامین می‌کند. شما می‌توانید قبل از خرید از مشاوره‌های رایگان متخصصان ما بهره مند گردید. نصب فلومتر التراسونیک یکی از خدمات شرکت ما می‌باشد. همچنین این تجهیزات همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش تقدیم شما خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×